פירוק רכוש ואיזון משאבים

לכאורה נראה שהחוק כיום פשוט ליישום כאשר ההלכה היא שכל מה שהביא מי מבני הזוג לא יחולק ומה שצברו הצדדים בשנות השיתוף יחולק ביניהם. אם כך למה מתקיימים מאבקים עזים בתחום זה במשך שנים?

המציאות בכל זאת מורכבת ושתי דוגמאות שנפרט כאן יבהירו למה לכל החלטה שקיבלו הצדדים במהלך השנים יש השלכות על האופן שבו ניתן יהיה לפרק את השיתוף

 

הדוגמא הראשונה מתייחסת לשאלה למי שייכת דירה שרכשת בכספך לפני הנישואין? או שקיבלת במתנה מהוריך עוד לפני שהתחתנת?

חשבת שרכוש שהבאת אל קשר הנישואין יהיה שלך כאשר יסתיים קשר הנישואין, ואולם רוחות מתחדשות ומתעצמות הנושבות בבית המשפט מערערות את היציבות ואת הביטחון. בית המשפט קבע כי דירה שגבר רכש ורשם על שמו לפני החתונה מכספו ללא משכנתא - תחולק שווה בשווה בינו לבין אשתו בעקבות גירושיהם.

באותו מקרה, מדובר בבני זוג שהתגוררו במשך השנים בדירה שרכש הבעל עוד לפני הנישואין. במשך השנים הם שיפצו יחד את הדירה ולטענת האישה הם חיו במשך השנים בשיתוף מלא, ולכן היא טענה כי יש לחלק את הדירה ביניהם. האישה גם טענה כי הם תכננו למכור את הדירה ולקנות דירה אחרת שתירשם על שם שניהם - טענתה כי היתה כוונה לשיתוף.

דוגמא נוספת שעשויה להבהיר את המורכבות שבחלוקת הרכוש נמצא בכתבה שפרסמנו לפני מספר שנים בעקבות החלטה של בית המשפט ובאותו עניין נדונה חלוקת הרכוש בין בני זוג בני אותו מין.

נשים חיו כזוג במשך 20 שנה, צברו רכוש והקימו עסקים משותפים יחד. לאחר שנפרדו, תבעה אחת מהן לחלק את הרכוש המשותף, 

בדומה לזוגות רבים שחיים ללא נישואים רשמיים או הסכם משפטי כלשהו. אך אחת מהן סרבה לחלוקה של הרכוש שנצבר במשותף, ובת הזוג השנייה הגישה לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לשיתוף הנכסים שרכשו במהלך הקשר.

בתחילה, בית המשפט לענייני משפחה דחה את התביעה ברובה וקבע כי אין להחיל את הנוהג המקובל הנהוג לגבי בני זוג הטרוסקסואליים (חזקת השיתוף) על הנכנסים שהצטברו במהלך קשר זוגי בין שתי הנשים.

התובעת ערערה ובית המשפט לענייני משפחה קבע כי בנות הזוג חיו כידועות בציבור במועדים שבהם נרכשו הנכסים שעליהם הוגשה התביעה.

בפסק הדין נקבע כי בעת סיום היחסים בין בני הזוג יחולק הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים בין בני הזוג באופן שווה. 

שני תיאורים אלו אינם מייצגים אך מהם ניתן ללמוד שבעת חלוקת הרכוש הנצבר נלקחים בחשבון שיקולים ומהלכים שננקטו במהלך שנות הזוגיות וכדי לנהל הליך יעיל חשוב לדייק ולהביא את הטענות בצורה עניינית.

אין לראות באמור לעיל כייעוץ משפטי , לנו נסיון רב בניהול הליכים מורכבים והצלחות משמעותיות בהליכים אלו -נשמח לייעץ ולאפשר קבלת החלטות מושכלת בכל מקרה ומקרה.