לשון הרע

אם פורסם כנגדך דבר שעשוי לפגוע ולהשפיל אותך או לעשות אותך מושא לשנאה או ללעג וכן אם דברים אלו עשויים לפגוע בך בעבודתך או בחברה ופרסום זה הגיע לאדם מלבדך הרי שזכותך לתבוע את עלבונך ואת הפגיעה בשם הטוב.

 

מה נדרש להוכיח לבית המשפט בתביעת לשון הרע?

 

שני תנאים בסיסיים לתביעת לשון הרע -

בסעיף 1 לחוק לשון הרע תשכ״ה 1965 הבהיר המחוקק מהו ״לשון הרע״ –

״לשון הרע היא דבר שפירסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

  

בסעיף 2 לחוק לשון הרע נמצא התנאי השני – כאן מציין המחוקק מהו פרסום -

פרסום, לעניין לשון הרע – בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

במשרד בכר, בר-גיל עורכות דין, נוטריון וגישור מחלקה לתביעות לשון הרע. ניסיוננו מוכר ומוכח, ולכן אם אינך בטוח, נתקלת בבעיה פנה אלינו ונשמח לסייע.

פסקי דין בעניין לשון הרע שניהלנו ואף קבענו הלכה משמעותית בתחום השיתוף וסימון ה״לייק״ בפייסבוק ניתן לקרוא בעמוד הפרסומים באתר זה.

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי.