הרגע הזה שבו התקבלה ההחלטה לפרק את ה״בית״ הוא רגע לא פשוט. נראה שלעיתים המחשבה שזה יהיה הפתרון הנכון קיננה אצלנו כבר זמן מה

אך משהתקבלה ההחלטה יש משמעות רבה להבין את ההליך ואת הערכאות שבהן הוא עשוי להתנהל.

 

עתה כאשר הבית מתפצל לשני בתים על כל המשמעויות הנובעות מכך חשוב לקבל החלטות רבות והידע הוא חיוני,

חשוב לדעת לעומק את הפרטים הנדרשים על הזכויות הרכושיות, על הסדרי וזמני השהות עם הילדים, על חלוקת הזכויות הפנסיוניות שנצברו במהלך השנים ועוד ועוד, ולהבין לעומק את הכיוונים האפשריים.

לנו נסיון רב בניהול הליך גירושין ובטיפול מדוייק בכל אחד מההליכים.  

הישגים בהליך זה הם אישיים ועל פי תפיסת הלקוח.