ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם כאשר הוא כשיר לקבוע כיצד ינוהלו חייו בעתיד אם יגיע חס וחלילה למצב בו יפגם כושרו, לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או שלא יבין בעניינים מסויימים.

ביפוי כוח מתמשך קובע האדם הממנה מי יהיה מיופה הכוח שלו, מי יהיו החליפים של מיופה הכוח, מהם התנאים שבהתקיימם ייכנס המינוי לתוקפו, מי יקבע אם התנאים שקבע מתקיימים כיצד ייקבע שהתנאים שקבע מתקיימים. בנוסף, במסגרת יפוי הכוח המתמשך מנחה האדם הממנה את מיופה הכוח באילו תחומים תהיה למיופה הכוח סמכות לפעול עבורו ובמקומו וכן מהן ההוראות המיוחדות למיופה הכוח בכל אחד מהתחומים.

בהנחיותיו למיופה כוחו יכול מהממנה להורות מהן הפעולות שעליו לבצע בטיפול בילדים/בגירים בעלי צרכים מיוחדים וכיצד צריך מיופה הכוח לפעול על מנת שייכנס באופן המיטבי ל"נעלי הממנה".

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי.