לשון הרע ברשתות החברתיות

האם מי שמסמן פרסום ב ״Like״ או ״Shair״ חשוף לתביעה?

 

רשת האינטרנט גועשת – עיקר השיח מתנהל ברשתות החברתיות ולהן מערך שפה וסימנים משלהם –

אם מצא חן בעיניך פרסום תוכל לסמנו ב״Like״

לחילופין תוכל לסמנו ב״Shair״ ואז גם יוכלו חבריך לראות את הפרסום.

 

ומהו פרסום לשון הרע?

 

האם אפשר לכתוב פוסט בפייסבוק ולפרסם לכולם חנות שמכרה לך מוצר פגום ולא הסכימה להחליף?

האם מותר לפרסם תמונה של מי ששיקר לך?

או לספר לכולם על עוול שעשו לך בעבודה, או מה עשתה לך השכנה ועוד ועוד.

 

ובכן, כאשר תסמן בסימן ״Like״ פרסום שניתן להגדירו כלשון הרע, כלומר, פרסום שממנו עולה הכפשה או ביוש של אדם, יידרש התובע לעמוד בפני משוכות משפטיות בטרם יוכל לנהל תביעה נגד מי ששיתף פרסום לשון הרע שלא הוא הגה, לדוגמה – לאור פסק הדין - כיום ברירת המחדל היא כי התביעה תוגש קודם כל נגד המפרסם המקורי, בהיותו מי ש"חולל" את הפגיעה בשם הטוב". כלומר, בית המשפט מבהיר שתביעת מי ששיתף פוסט ובו לשון הרע, מבלי שעשה כל ניסיון לאתר את המפרסם הראשון עשויה להקים מעין תמרור אזהרה כנגדו ובית המשפט יחשוד במניעים של התובע. לו היתה ההחלטה הזו כאשר התאגיד העיתונאי תבע את בני הזוג שעשו לייק ושיתוף לפוסט שאדם אנונימי פרסם בדף פייסבוק שאדם אנונימי פתח כנגד המקומון לא היתה קמה לעולם התביעה כנגד בני הזוג.

 

בית המשפט, לא הסתפק באמירה כללית בפסק הדין נוסחו מבחנים ברורים וכל המבחנים הללו לגבי התובע עשויים להביא לכלל החלטה כי תובע שנהג שלא בתום לב ימצא עצמו בפני חסימה דיונית ואפשר אף שיושתו עליו הוצאות משמעותיות. בין המבחנים והקריטריונים שנקבעו בפסק הדין - יבחן בית המשפט גם את היחס שבין גובה הפיצוי הנתבע ובין פעילות המשתף ברשת החברתית ופער גדול יעלה גם הוא חשד שהתובע מנצל את בית המשפט כדי להשתיק ולהפחיד.  בית המשפט גם התייחס לתביעות השתקה של מסר ציבורי, מחאה, תקופת בחירות וכד'. לו היתה ההחלטה הזו כאשר התאגיד העיתונאי תבע את בני הזוג יתכן שכל התביעה לא היתה באה לעולם.

 

מעכשיו, לאור הלכת בית המשפט העליון על  בית המשפט  הדן בתביעה לבקש נימוקים לתביעה בררנית, כך לדוגמה קריטריון זה מונע מתובע "לצוד" משתף אחד מרבים ולתבוע אותו כאשר קיימים מניעים זרים. לפי ההלכה יצטרך התובע לנמק מדוע הוא בחר את המשתף הזה מכל המשתפים האחרים. אם יעלה חשש בבית המשפט כי בחירת התובע בנתבע נעשתה ממניעים זרים – יכול שיקום מחסום דיוני (סימן עצור לתובע) ויהיה על התובע לשאת בהוצאות משפט משמעותיות.

 

לפי פסק הדין בית המשפט בית המשפט לא היה מתיר היום הליך כפי שהיה בתביעה שניהלנו מזה שנים כנגד חברת נידיילי בע״מ - כאשר חברת ניידילי בע״מ תבעה את הלקוחות שלנו בלמעלה משישה מיליוני שקלים (והפחיתה את התביעה מטעמי אגרה לשש מאות וארבעים אלף שקלים), זוג תושבים מגבעתיים, מתוך כל התושבים שפעלו בדף הפייסבוק שפתח אלמוני לאחר תשעה ימים מיום שאלמוני פתח את דף הפייסבוק.

 

אנחנו גאות מאוד בתוצאה ומרוצות ממנה, לו כך היה כאשר נתבעו הלקוחות שלנו היה בית המשפט בוחן את סכום התביעה המופרז לנוכח משך הזמן הקצר בו היה קיים אותו דף פייסבוק שנפתח על ידי אלמוני ובמיוחד לאור הניסיון לאכיפה בררנית, פער משמעותי ביותר בין התובעת לנתבעים ועוד.

בית המשפט היה שואל את התובעת למה בחרה רק את בני הזוג מכל אותם תושבים שפעלו בדף הזה? 

בית המשפט היה מתייחס לכך שהתושבים מחו כנגד המקומון בתקופה שקדמה לבחירות המוניציפליות ויכול מאוד להיות שכל ההליך היה נחסך ללקוחות שלנו, וכל מילה נוספת מיותרת.

 

עתה לאור המהלך הממושך אך המוצלח נקבעו כללים ברורים והוטלו הגבלות משמעותיות על התובע, ובכך אנו רואות תרומה לשמירת האיזון בין חופש הביטוי להגנה על שם טוב.

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי, נשמח לסייע בכל שאלה לאור ההישגים המוכחים בתחום תביעות לשון הרע.