פיצויי נזיקין במרחב המשפחתי

פיצוי בגין התעללות קשה בילד

החלת דיני הנזיקין במרחב המשפחתי

בית המשפט ודיני הנזיקין לא נעצרים על מפתן הבית, ולאחרונה מתגבר זרם תביעות הנזיקין בבית המשפט לענייני משפחה. יחד עם זאת חשוב לציין שבית המשפט נוקט בזהירות רבה ובוחן בתשומת לב רבה אם הסוגיה שהובאה לפתחו מתאימה להבחן בדרך המקובלת בתביעות נזיקין, משנה זהירות ננקט מפני החשש שיוגשו לבית המשפט תביעות סרק ותביעות כוזבות ולו לשם נקמה או לשם השגת יתרון דיוני בסכסוך גירושין, מזונות או משמורת. כמו כן קיים חשש גם לפגיעה קשה בזכויות ילדים, שעלולים לשמש ככלי משחק בידיו של ההורה התובע.

 

ואחרי שזה נאמר ברור שבית המשפט יגן כאשר תעלה טענה בסוגיית אלימות בתוך התא במשפחתי, בין אם זו עניינה בבני הזוג בינם לבין עצמם ובין באלימות של הורה כלפי ילדו, כאשר בעניין זה לא היסס ביהמ"ש בנסיבות מתאימות אף לפסוק פיצויים מוגברים וכך הוא בעניינה של סרבנות גט או גירוש אישה בעל כורחה וכך בהתנהגות חריגה במיוחד של הורה כלפי ילדו המגיעה כדי התעללות נפשית ועוד.

 

נוכל לסכם ולומר - על אף שדרכן של תביעות נזיקיות אינה נעצרת על מפתנו של בית המשפט לענייני משפחה הרי שתביעות שמוגשות נבחנות היטב לאור טיבו של התא המשפחתי.

ועל כן, אם נעשה לך עוול בוא ונדבר, נוכל לחשוב ביחד על האפשרויות ונקבל החלטות מתאימות.

אין לראות באמור כתחליף משפטי.

תביעות נזיקיות כנגד בני משפחה  כאב וסבל
פיצוי בגין סרבנות גט
פיצויי נזיקין עקב הזנחה
פיצויי נזיקין בגין הזנחה ועושק סבתא
פיצוי נזיקין בגין אלימות פיזית בין בני זוג