גישור
עקרונות הגישור

 

שליטת הצדדים בהחלטות

הגישור תהליך במהלכו מסייע המגשר, צד שלישי נטרלי, לצדדים להגיע להסכמות וליישב את הסכסוך שביניהם. ההסכמות חייבות להיות מתוך רצון חופשי.

חשוב להדגיש כי על פי החוק – למגשר אסור להכריע בסכסוך כלומר אסור לו לקבל החלטות במקום הצדדים בכל דרך שהיא.

חופש החוזים

הצדדים רשאים להחליט כל החלטה ובלבד שתהיה חוקית ותעמוד בתקנות הציבור

שליטת הצדדים בתהליך

תהליך הגישור הוא וולנטרי כלומר, הסכמת הצדדים להשתתף בתהליך הגישור מאפשרת להם להפסיק את התהליך בכל שלב.

התייעצויות

הצדדים רשאים להתייעץ עם כל אדם במהלך הגישור  וללא כל הגבלה.

נילווים לתהליך הגישור

הצדדים רשאים להביא עמם לתהליך הגישור כל אדם בין אם הוא עורך דין, בן משפחה, חבר וכל אדם אחר שיימצאו לנכון.

מעמדו של הסכם שנחתם בין הצדדים

מעמדו המשפטי של הסכם שנחתם הנו חוזי – אחת ההשלכות של מעמד זה היא תהליך הטיפול במצב של הפרה.

ניתן להגיש הסכם שנחתם על ידי הצדדים לאישור בית המשפט. אישור בית המשפט מקנה להסכם מעמד משפטי של פסק דין כמעמדו המשפטי של כל פסק דין אחר בכל ערכאה משפטית.

תהליך הגישור הוא וולנטרי כלומר, גם אם הצדדים נתנו הסכמתם להשתתף בתהליך הגישור הם רשאים בכל עת להביא לסיומו.

סודיות וחסיון

תוכנו של תהליך הגישור חסוי בפני בית המשפט כלומר גם אם הצדדים הגיעו להסכמות חלקיות או אף מלאות ולפני החתימה על הסכם הגישור החליטו לפנות לבית המשפט (שניהם או אחד מהם) תוכנו של תהליך הגישור חסוי בפני בית המשפט. כלומר, הצדדים לא יוכלו לטעון בפני בית המשפט כי הושגה הסכמה בנושא כל שהוא.

בתהליך הגישור רשאי המגשר לקיים פגישות אישיות עם כל אחד מהצדדים. תוכן הפגישה סודי כלפי כל העולם.

אלמנטים בסיסיים בתהליך הגישור

הקשבה אקטיבית

בתהליך הגישור חשוב ביותר לקיים תקשורת יעילה. כלומר, כאשר צד מציג את דבריו, למגשר חשוב לוודא שקיבל את כל מה שהתכוון הצד להעביר הן למגשר והן לצד האחר. השיטה הנהוגה היא שיקוף כלומר, המגשר מציג לצד מה הוא קיבל מכל מה שנאמר לו.

להקשבה האקטיבית חשיבות בעיקר להעלאת רמת היעילות של התקשורת הבין אישית.

ההבדלים בין הגישור לבין ההליך המשפטי:

 

חוקרים מנבאים כי השתתפות בתהליך גישור מאפשרת להצדדים להתמודד עם סכסוכים עתידיים בדרך יעילה יותר.

הסלמת הסכסוך בהליך המשפטי עלולה לגרום להסלמה בסכסוכים נוספים במשפחה.

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי.