זכויות תלמיד במערכת החינוך

לפני עשרים שנה פורסמו בישראל זכויות התלמיד. האם מישהו מסביר לנו כהורים מהם הזכויות שלנו? מה טווח הגבול שבו יכול ההורה להחליט לגבי ילדו?

בשנת 2018 אושר בכנסת תיקון 11 לחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח - 1988 רפורמה שבה הוחל כבר בשנת תש״ף במחוז צפון, ובשנת תשפ״א בכל המחוזות

הורים רבים חשים כי נקלעו למבוך מול התנהלות הוועדות בעניין ילדם - מושגים כגון - ועדת שילוב או ועדת השמה לא היו ברורים להם, ועתה מששונו הכללים ואנו נוכחים בוועדת זכאות ואפיון נראה ששינוי השם לא הביא מזור וגם עתה נמצאים הורים רבים בחוסר ודאות לגבי זכותם להיות מעורבים ולקבוע לגבי עתיד ילדם. 

יתרה מכך, הורים אף אינם יודעים כי פנייה לייעוץ או לליווי משפטי עשויה להביא מזור ולמנוע הסתבכות מיותרת מול מערכת החינוך, לעתים אפילו כבר בשלב ראשוני של פגישה עם הגננת או המורה או הפסיכולוגית החינוכית.

במקרים רבים, כלל לא נאמר להורים כי זכותם לא להציג לגננת או למורה ולפסיכולוגית אבחון קודם גם אם הוא נמצא בידם, וכי עצם הפגישה ותוצאותיה מהווים המלצה בלבד. ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדם ורק החלטתם היא שתקבע את גורלו.

זוגות לא מעטים מוזמנים חדשות לבקרים לגנים ולמוסדות חינוך אחרים ומקבלים בשורות קשות בעניין  קשייו של ילדם, בין אם מדובר בקושי קוגניטיבי או בקושי ל"שבת" בשקט בכיסא ועוד. לפעמים לא מדובר כלל בקשיים של הילד, אלא באופן שבו המסגרת החינוכית תופסת את התנהגותו ומתייגת אותו כ"בעייתי".

ובכן, מה ניתן לעשות?

קודם כל לא לשבת בחוסר מעש ולחשוב שאין מה לעשות. לפי חוק זכויות התלמיד, החלטה בדבר העברת ילד ממוסד חינוכי אחד לאחר תיעשה רק לאחר שניתנה לילד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם. והתיקון לחוק החינוך המיוחד אף מדגיש את זכותם של ההורים לבחור את המסגרת בה יקבל ילדם את הזכויות שיאפשרו לו להתקדם ולהגיע להישגים. ההורים יכולים לצרף לפגישות ולוועדות איש מקצוע מטעמם, הבקיא בתחומי החוק והחינוך.

חשוב לדעת כי ללא ייצוג בפגישה שכזו, מערכת יחסי הכוחות בין הנציגים של המערכת החינוכית לבין ההורים אינה שוויונית. פגישה זו עלולה לחרוץ גורלות ולקבוע את עתידו של הילד מכאן ולהבא ואין להקל בה ראש.

במשרדנו ידע ונסיון רב - שילוב של דוקטורט בחינוך מאוניברסיטת בר-אילן וידע משפטי עשיר מאוד. נשמח לייעץ 

קבעו פגישה 

09-9744556

09-9744557

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.