משמורת והסדרי זמני שהות

הסדרי השהות של הילדים, באיזה בית ילונו או אצל מי מההורים יבלו את ימי החג הם הסוגיות שמעלות להבות בלא מעט תביעות.

אין מקום בדף כללי זה להעלות את כל האפשרות וככלל לא מדובר בייעוץ משפטי אבל כדי להבהיר עד כמה מורכב הדבר נתייחס לכמה מונחים שעולים באופן תדיר ונציג נקודות להבנת המונחים 

המונח "משמורת משותפת" איבד את עיקר משמעותו לאור הלכת 919/15 בעיקר נע השיח העכשווי על הסדרי וזמני השהות בין ההורים.

 

יחד עם זאת לא מעט תביעות מגיעות למשרדנו בבקשה למשמורת משותפת ולכן נייחד את הדברים הבאים לתנאים שקבעה הפסיקה בעניין קיום משמורת משותפת בין ההורים ובהמשך נזכיר בקצרה את הלכת הגיל הרך - הלכה שנתנה בעבר וגם היום בלא מעט מקרים את המשמורת לאם כאשר הילד רך בשנים - עד גיל שלוש. וכן נתייחס לניכור הורי שלצערנו מתרחש במהלך הקרבות שמקיימים הורים על הילדים.

ולעניין הראשון - לקיום משמורת משותפת

 

בסעיף 17 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבע: באפוטרופסות לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין.

 

כבר בתחילה נדגיש כי שני מונחים שזורים כאן:

האחד – משמורת משפטית משותפת, והשני – משמורת פיזית משותפת.

הראשון מתייחס לחובת ההורים לדאוג לצרכי הקטין ואילו השני מתייחס למקום שבו יגור הקטין וכמה זמן ישהה עם כל אחד מההורים (כב' השופט א. זגורי בתמ"ש 5782-08-09; תמ"ש 23346-04-10).

 

לגבי המשמורת המשפטית המשותפת, ברור שהחוק רואה בשני ההורים אפוטרופוסים אחראים לילדם, אך מה יהיו שיקולי בית המשפט כאשר יידרש להחליט לגבי משמורת משותפת?

חשוב לדעת כי לבית המשפט שישה תנאים, שבאמצעותם הוא שוקל.

התנאים למשמורת משותפת נקבעו בתמ"ש(טב') 12148-08-10:

א. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים.

ב. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם.

ג. רצון הילד.

ד. מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים.

ה. קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים.

ו. מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם. 

 

תנאים אלו הם הכרחיים לקיום משמורת פיזית משותפת, אך לאחר הלכת 919/15 מחודש יולי 2017 השיח הוא בעיקר לעניין זמני השהות בין ההורים.

עוד חשוב להציב את הזרקור לעניין מה שהיה מקובל עד עתה - חזקת הגיל הרך - שנתנה בכורה לחזקת האם לילדים עד גיל שלוש והשינויים בעניין זה שמתרחשים ממש בימים אלו.

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי, נשמח לייעץ בכל שאלה בתשומת לב ותוך הקפדה על הפרטים.

(בהמשך נוסיף התייחסות רחבה לסוגיית הניכור ההורי אבל כבר כאן נדגיש את עמדתנו הנחרצת כנגד כל ניכור הורי)