פרסומים

הילד הורחק מהגן - להורים יש זכויות משפטיות
זכויות ודרכי הפעולה שבהן יוכלו הורים להיעזר כדי להתמודד עם קשיים של הילד במערכת החינוך.
המשמעות המשפטית של פרדה אצל בנות זוג
מה קורה לכספים ולנכסים שנצברו במשך שנות השיתוף כאשר בני זוג מאותו מגדר מבקשים להיפרד.
מתנה על תנאי - כיצד יש להגן על נכס שתרצו להעניק במתנה אם וכאשר ישתנו הנסיבות.
נפרדים גם תשלום שקיבלתם אחרי הפרדה יתחלק עם בת הזוג
בית המשפט הכריע כי יש להתייחס למועד שבו נעשתה העבודה ולא למועד שבו שולם שכר הטרחה עבור אותה עבודה. כלומר, אם שכר הטרחה שולם עבור עבודה שנעשתה במהלך שנות השיתוף יש לאזן את התמורה בין הצדדים.
המשאלה התגשמה האם תוכל לחזור עם הילדים לארץ מולדתה
שינוי מקום מגורים של הורה לאחר הגירושין נדון לא פעם, וטווח המרחק משמעותי לשמירת הקשר עם שני ההורים, בפסק דין זה נדונה תביעה של אם להתגורר במדינה אחרת עם הילדים...
שיקר כדי להפחית את המזונות ונחשף בבית המשפט - האב תבע משמורת משותפת אך לא רצה הסדרי שהות רחבים ובמקביל טען טענות שקריות בעניין הכנסותיו.
בית המשפט למשפחה בעקבות העליון - אפשר להפחית ממזונות גם בתיקים ישנים - שאלת חיובי מזונות שנקבעו בפסק דין טרם הלכת 919/15 נדונה שוב ושוב בבית המשפט
כוחה של הקבוצה - כיצד כותבים צוואות של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים